Plebiscyt SUPERMEDICUS honorowym patronatem objęła Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n.med. Grażyna Rogala-Pawelczyk objęła patronatem honorowym konkurs SUPERMEDICUS. Statuetki dla najlepszych placówek, firm i specjalistów zostaną wręczone podczas Wielkiej Gali 24. października w Warszawie. Nadal można zgłaszać się do konkursu, wystarczy do 31. lipca wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.supermedicus.pl/o-konkursie/materialy-konkursowe. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

1.zdr.logoNRPiP

Partnerem plebiscytu jest portal ZNANY LEKARZ.

II edycję konkursu SUPERMEDICUS honorowym patronatem objęła także Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.

Do plebiscytu SUPERMEDICUS firmy, placówki i osoby są nominowane przez organizatora, towarzystwa medyczne, środowiska lekarskie, związki pracodawców, pracowników oraz partnerów, mogą również zgłaszać się bezpośrednio. W ostatnim przypadku organizator dokonuje weryfikacji w BIG InfoMonitor. Firmy oraz specjaliści, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni wypełnić dwa formularze: do 31. lipca – zgłoszenia oraz do 31. sierpnia – konkursowy. W drugim oprócz opisania swojej działalności, uczestnicy będą mieli okazję poszczycić się swoimi osiągnięciami, zdobytymi certyfikatami czy unikatowymi procedurami medycznymi, aparaturą i badaniami naukowymi.

Nagrody są przyznawane w 18 kategoriach, a ich wykaz można znaleźć na stronie: www.supermedicus.pl/o-konkursie/regulamin (paragraf 14).

W ubiegłorocznej edycji wśród nagrodzonych znaleźli się: Klinika ,,BUDZIK,” NZOZ klinika Prima – Dent, VIGGET sp. z o.o., Nowodworskie Centrum Medyczne, Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Centrum Medyczno-Diagnostyczne Artimex-Eurodent, Centrum Medyczne SWISS MEDICUS, Klinika Psychoterapii i Rozwoju Osobistego GABCLINIC oraz pracownia ultrasonograficzna ULTRAMEDICA. W kategorii „Osobowość Roku Branży Medycznej” wyróżniony został prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik – autorytet lekarski w dziedzinie okulistyki.

– Patronat honorowy Pani Prezes NRPiP jest dla nas niezmiernie ważny. Jakość usług medycznych bardzo często zależy od personelu, zwłaszcza pielęgniarek –– mówi organizator i pomysłodawca konkursu SUPERMEDICUS, Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemar Piórek. – Chcemy promować i nagradzać najlepsze postawy w środowisku pielęgniarskim dlatego w tym roku przyznamy nagrodę specjalną SUPERMEDICUS dla najlepszej pielęgniarki lub położnej. Zostanie ona wskazana przez organizatora oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

1.zdr.GRogala– Reprezentujemy ponad 300.000 pielęgniarek i położnych, czyli najliczniejszą grupę zawodową w ochronie zdrowiamówi dr n.med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes NRPiP. – Udzielając patronatu honorowego Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, wspieram cenną inicjatywę wyróżnienia podmiotów i pracowników ochrony zdrowia. Laureatami konkursu zostaną ci, którzy dbają o jakość opieki medycznej, rozwój różnych jej dziedzin, wdrażanie standardów, o bezpieczeństwo pacjentów i poprzez swoją działalność wpływają na poprawę systemu ochrony zdrowia. Zadaniem samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest m.in. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, ustalanie standardów zawodowych, upowszechnianie zasad etyki zawodowej, współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. To i wiele innych zadań samorządu wiąże się z celem ogólnopolskiego konkursu SUPERMEDICUS.

Warszawska Izba Przedsiębiorców od 18 lat organizuje konkurs WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców, skierowany do firm, które mogą poszczycić się swoimi osiągnięciami i pozycją na rynku. W dotychczasowych edycjach wzięło udział 5500 firm, a 600 zostało nagrodzonych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie środowiska medycznego konkursem, organizator postanowił zorganizować odrębny plebiscyt SUPERMEDICUS, tylko dla tej branży. W tym roku odbędzie się on po raz drugi.

SUPERMEDICUS – to ogólnopolski konkurs organizowany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców dla placówek, firm i osób z branży medycznej. W tym roku odbędzie się druga edycja plebiscytu. Jego celem jest promocja osób oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które znacząco wpływają na poziom oferowanych usług, ich dostępność oraz jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów.

Warszawska Izba Przedsiębiorców w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Izba powstała z przekształcenia Warszawskiej Izby Kupców i Przedsiębiorców oraz fuzji z Warszawską Izbą Handlu Detalicznego i Usług. Obecnie zrzesza blisko 1000 członków. Do głównych zadań Izby należą m.in.: udzielanie porad prawnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja zrzeszonych firm oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także wpływanie na prace legislacyjne w fazie projektu z korzyścią dla polskiego środowiska przedsiębiorców.

Dodatkowo Warszawska Izba Przedsiębiorców organizuje liczne konferencje, wydaje własne publikacje oraz prowadzi wiele projektów i plebiscytów m.in. WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, SUPERMEDICUS – plebiscyt dla firm i instytucji z branży medycznej, ASY – ranking produktów finansowych oferowanych dla przedsiębiorców oraz akcję, która rekomenduje warszawską gastronomię, czyli „Warszawa od kuchni”.

W gronie członków Warszawskiej Izby Przedsiębiorców m.in. są takie znamienite firmy jak:  SITA, MarcPol, Top-Market, Natalia Gold, BIG InfoMonitor.