Potrzebne inne zasady kontraktowania leczenia rehabilitacyjnego

„Cena pobytu” nie powinna być jedynym kluczowym i decydującym kryterium o wyborze ośrodka rehabilitacyjnego do którego ma trafić pacjent – uważa Unia Uzdrowisk Polskich. – Mając na celu jak najwyższą jakość usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz ubezpieczonych i rencistów kierowanych przez ZUS do ośrodków rehabilitacyjnych uważamy, że obok ceny liczyć się powinna jakość świadczonych usług – podkreśla prezes Unii Uzdrowisk Polskich Jerzy Szymańczyk. Stowarzyszenie wystosowało pismo do ZUS w sprawie zmian przepisów regulujących zasady udzielania przez Zakład zamówień na świadczenie usług rehabilitacyjnych.

zdr0067

Aktualne przepisy dotyczące zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne jasno wskazują, że głównym kryterium przy wyborze ośrodka jest oferowana cena pobytu. Zdaniem prezesa Unii Uzdrowisk Polskich niejednokrotnie prowadzi to do sytuacji, w której oferty ośrodków rehabilitacyjnych o wysokim standardzie, zapewniające ciągłość oraz kompleksowość usług rehabilitacyjnych w obiektach i bazie rehabilitacyjnej na miejscu, a także z wykwalifikowaną kadrą medyczną, zostają wyeliminowane przez podmioty  oferujące najniższą cenę pobytu. – Wybór takiego ośrodka, często prowadził do zastrzeżeń ubezpieczonych i rencistów, korzystających z rehabilitacji, co do jakości świadczonych usług – podkreśla prezes Unii Uzdrowisk Polskich.

Stowarzyszenie UUP apeluje do ZUS, aby katalog kryteriów branych pod uwagę przy ocenie ofert rehabilitacyjnych uległ rozszerzeniu. Cena pobytu nadal powinna być najważniejszym czynnikiem, jednak oprócz niej, muszą być kryteria dodatkowe, takie jak: udokumentowana ciągłość i kompleksowość świadczenia usług, doświadczenia ośrodka, baza noclegowa, żywieniowa, zabiegowo-medyczna, wykształcony kierunkowo personel, położenie ośrodka czy też warunki lokalowe. – Pragniemy nadmienić, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło również konieczność rozszerzenia katalogu kryteriów branych pod uwagę w procesie oceny ofert, czego wyrazem jest wprowadzenie w ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pojęcia ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – podkreśla Jerzy Szymańczyk. Jego zdaniem cena powinna w 60 proc. decydować o wyborze oferty.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na etapie przygotowania propozycji zmian w przepisach dotyczących kierowania osób na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na dane usługi. Prezes ZUS Elżbieta Łopacińska poinformowała Unię Uzdrowisk Polskich, że „rozważy możliwość uwzględnienia sugestii przedłożonych przez Stowarzyszenie”.

Uzdrowiska zrzeszone w UUP apelują również o zwiększenie nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe. Stowarzyszenie zwróciło się do NFZ z apelem o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia środków finansowych na leczenie uzdrowiskowe na poziomie minimum 1,1 proc. zaplanowanych ogółem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. W tegorocznym budżecie NFZ nakłady te wynoszą zaledwie 0,96 proc. ogólnych kosztów świadczeń. W liście wysłanym do prezesa NFZ szef Unii Uzdrowisk Polskich podkreśla, że „ dalsze obniżanie nakładów na leczenie uzdrowiskowe może zostać odczytane przez pacjentów jako działanie zmierzające do stopniowego ograniczania pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzdrowiskowego”.

Tymczasem warto podkreślić, że średnio rocznie w polskich uzdrowiskach i sanatoriach leczy się ponad 450 tys. osób. Niestety niskie nakłady na lecznictwo uzdrowiskowe powodują, że wydłuża się kolejka osób oczekujących na leczenie uzdrowiskowe. Z danych UUP wynika, że 31 marca br. na przyjęcie do sanatorium czekało prawie 590 tys. osób. Z kolei na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym kolejka liczyła ponad 8,6 tys. osób.

[PR]