Rodzaje kardiomiopatii oraz przyczyny ich rozwoju

Prawidłowa praca układu sercowo-naczyniowego jest kluczowa dla zapewnienia wszystkim komórkom tlenu i substancji odżywczych. Schorzeniami, które wiążą się z dysfunkcją mięśnia sercowego, są kardiomiopatie. Jakie są ich typy i dlaczego dochodzi do ich rozwoju? Odpowiedź znajdziesz w tym tekście.

kardiomiopatia

Czym są kardiomiopatie?

Kardiomiopatie to zróżnicowana grupa chorób serca, która jest związana z nieprawidłowościami w budowie mięśnia sercowego oraz jego pracy. Rodzajów kardiomiopatii, jak i przyczyn ich powstawania, jest bardzo wiele. Dotykają one zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe oraz starsze.

Rodzaje kardiomiopatii

American Heart Association dzieli kardiomiopatie na te pierwotne oraz wtórne. Wśród tych o charakterze pierwotnym dodatkowo można wyróżnić podgrupy kardiomiopatii genetycznych, mieszanych oraz nabytych. Kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa, restrykcyjna, arytmogenna oraz kardiomiopatia prawej komory zalicza się do grupy kardiomiopatii pierwotnych.

Kardiomiopatie – przyczyny rozwoju

Jedną z przyczyn rozwoju kardiomiopatii są czynniki genetyczne. Ich dziedziczenie może być jednogenowe, czyli za rozwój choroby odpowiedzialna jest mutacja jednego konkretnego genu. Nie jest tak jednak we wszystkich przypadkach – dziedziczenie kardiomiopatii bywa także wielogenowe.

Do rozwoju kardiomiopatii mogą przyczynić się także czynniki środowiskowe – alkohol, leki, narkotyki, różnego typu substancje chemiczne, metale ciężkie.

W przypadku kardiomiopatii wtórnych zaburzenia pojawiają się na skutek innych chorób i stanów, np. chorób spichrzeniowych, sarkoidozy, chorób o charakterze immunologicznym (RZS, twardzina układowa), otyłości, niedoborów pokarmowych.

W poszukiwaniu przyczyny kardiomiopatii

Ustalenie przyczyn kardiomiopatii jest niesamowicie istotne, szczególnie w przypadku jej występowania na skutek innych chorób. Zdarza się, że to właśnie kardiomiopatia jest tym objawem, za sprawą którego można dotrzeć „po nitce do kłębka”. Tak często dzieje się w przypadku chorób rzadkich, do których zaliczają się wymienione wcześniej choroby spichrzeniowe czy sarkoidoza.

Pomoc dla pacjentów z chorobami rzadkimi

Świadomość istnienia chorób rzadkich wciąż jest niewielka, mimo że może chorować na nie nawet 6-8% osób w społeczeństwie. Przez niespecyficzność towarzyszących chorym objawów mogą oni przez długie lata poszukiwać właściwej diagnozy i tym samym nie uzyskiwać odpowiedniego dla tych chorób leczenia.

Fundacja Saventic dąży do zmiany tych smutnych statystyk – z jednej strony poprzez działania edukacyjne, z drugiej poprzez bezpośrednią pomoc kierowaną do pacjentów. Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę rzadką, możesz w pełni bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów Fundacji. Ty dostarczasz im dokumentację medyczną, a oni we wsparciu algorytmów wnikliwie analizują udostępnione dane i jeśli zajdzie taka potrzeba – zasugerują konkretny ośrodek, do którego należy się zgłosić w celu wykonania badań potwierdzających podejrzenia specjalistów.

Więcej na temat działalności Fundacji przeczytasz na stronie Fundacji Saventic.

[Materiał zewnętrzny]