Czy NFZ nie obchodzi los pacjentów niewydolnych oddechowo?

Połowa pacjentów wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej, którymi opiekują się specjalistyczne ośrodki zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, jest już leczona w ramach tzw. nadlimitów. – Czy NFZ będzie stać na sfinansowanie ich pobytu na oddziałach intensywnej terapii, gdzie leczenie jest 10-krotnie droższe? – pytają członkowie Związku.

zdr0090

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej zrzesza 12 specjalistycznych ośrodków zapewniających pozaszpitalną, w tym domową, opiekę długoterminową ponad 3 tys. chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową. To ponad 90 proc. wszystkich pacjentów wymagających oddechu zastępczego. Wśród nich są m.in. osoby po wypadkach komunikacyjnych, z zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, deformacjami klatki piersiowej, ciężkimi wadami genetycznymi.

Od wielu lat, w wyniku zachodzących w Polsce zmian demograficznych i cywilizacyjnych, liczba pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej dramatycznie wzrasta. OZŚWM szacuje, że w najbliższych latach takiego świadczenia może potrzebować nawet 8 tys. chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową.

Jednak urzędnicy z NFZ zdają się tego nie zauważać i nie uwzględniają rosnących kosztów świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych z zakresu wentylacji mechanicznej udzielanych w warunkach pozaszpitalnych w planach rzeczowo-finansowych. Regułą stało się, że przygotowując je na nowy rok, nie zabezpieczają środków na opiekę pacjentów, którzy są nią już objęci. W efekcie już w pierwszych dniach obowiązywania umowy pojawiają się tzw. nadwykonania, a leczenie pacjentów, którzy nie mieszczą się w limitach, kredytowane jest przez członków OZŚWM.

Związek wielokrotnie zwracał się do władz resortu zdrowia i NFZ z apelem o zwiększenie kontraktów.

Nasze pisma i apele nie przynoszą żadnych rezultatów. Narastającego problemu nadwykonań nie rozwiązało, choć bardzo na to liczyliśmy, spotkanie z wiceministrem zdrowia Piotrem Warczyńskim. Liczba chorych wymagających ciągłej wentylacji mechanicznej rośnie lawinowo. Urzędnicy NFZ dobrze o tym wiedzą, a mimo to narzucają nam limity świadczeń, w których nie mieści się już połowa naszych podopiecznych – informuje Katarzyna Baj, dyrektor biura zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

Z danych przekazanych przez wszystkich członków Związku wynika, że na koniec czerwca 2015 r. pod opieką ich placówek pozostawało 1492 pacjentów, za których NFZ nie płacił. Aż 283 z nich to mieszkańcy Dolnego Śląska. Niewiele mniej, bo 231 osób mieszka na terenie woj. podkarpackiego, 213 w Małopolsce, 165 na Mazowszu, 151 na Śląsku, 144 w Wielkopolsce. Do marszałków tych sześciu najbardziej zadłużonych wobec OZŚWM województw zostały wysłane pisma z prośbą o zainteresowanie się sytuacją pacjentów wentylowanych mechanicznie, skoro działające na ich terenie oddziały NFZ nie przejmują się ich losem.

Nie jesteśmy w stanie dłużej kredytować leczenia pacjentów przyjętych ponad limit określony w kontrakcie, nie mając pewności, czy NFZ nam za nie zapłaci. Nie mamy innego wyjścia – będziemy zmuszeni odsyłać nowych pacjentów z kwitkiem, a z NFZ prawdopodobnie spotkamy się w sądzie – mówią członkowie OZŚWM.

W kilku województwach (m.in. w dolnośląskim, podlaskim, małopolskim i wielkopolskim) toczą się już postępowania sądowe. Dotyczą one zwrotu kosztów ponadlimitowych świadczeń udzielonych w latach 2011 i 2013.

Jeśli  zostanie ograniczony dostęp do ciągłej wentylacji mechanicznej w warunkach pozaszpitalnych, pacjenci będą wymagać hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii, gdzie koszt pobytu jest dziesięciokrotnie wyższy od finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, realizowanych w ramach opieki długoterminowej w warunkach pozaszpitalnych – podkreśla Katarzyna Baj.

Tab. Rozliczenia świadczeń wentylacji mechanicznej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ – dane za I półrocze 2015 r.

L.p.          Oddział wojewódzki NFZ Kwota nadwykonań w PLN Liczba pacjentów leczonych ponad limit Liczba osobodni niesfinansowanych przez NFZ
1. Dolnośląski 2 106 974,75 283 12705,20
2. Kujawsko-pomorski 0 0 0,00
3. Lubelski 256 031,86 67 1841,70
4. Lubuski 321 930,60 75 1841,80
5. Łódzki 170 542,20 25 1199,00
6. Małopolski 825 474,20 213 4849,90
7. Mazowiecki 61 451,20 165 3962,70
8. Opolski 112 738,45 31 668,90
9. Podkarpacki 964 663,60 231 5754,80
10. Podlaski 393 213,45 93 2324,50
11. Pomorski 0 0 0,00
12. Śląski 1 237 677,74 151 8092,10
13. Świętokrzyski 42 397,95 11 325,30
14. Warmińsko- mazurski 9 462,00 2 57,60
15. Wielkopolski 527 479,20 144 3096,70
16. Zachodniopomorski 12 694,00 1 91,00
17. RAZEM 7 042 731,19 1 492,00 46 811,20

Źródło: OZŚWM

[PR]