Czym tak naprawdę jest zabezpieczenie medyczne imprez?

Lato w pełni a wraz z nim liczne imprezy plenerowe i nie tylko. Pikniki, koncerty, zawody sportowe. Każde tego typu wydarzenie gromadzi setki, jeśli nie tysiące użytkowników. Organizator takiej imprezy masowej oprócz zapewnienia uczestnikom atrakcji zobowiązany jest na mocy prawa do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w tym również medycznego. I o tym pokrótce wspomnimy poniżej.

zabezpieczenie-medyczne

Zabezpieczenie medyczne imprez – czym tak naprawdę jest?

Zorganizowanie imprezy masowej to skomplikowany proces, którego podejmuje się jej organizator.
Dla uczestników np. koncertu liczy się przede wszystkim część artystyczna. Dla organizatora ogromne znaczenie powinno mieć również zabezpieczenie medyczne imprez, które odbywają się z jego inicjatywy.
To coś więcej niż postawienie punktu pomocy medycznej. To zadbanie o to, aby w razie potrzeby uczestnicy imprezy mogli liczyć na udzielenie pomocy medycznej przez wykwalifikowane osoby. Zadania takie powierza się m.in. zespołowi ratownictwa medycznego o odpowiednich uprawnieniach.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej określa stosowne rozporządzenie.

Dokładnie jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. Nie jest to zatem przepis nowy i każda firma, która planuje wejść na ten rynek musi bezwzględnie przestrzegać jego zapisów.

Organizator imprezy masowej chcąc w pełni zadbać o zabezpieczenie medyczne imprezy masowej powinien w ustaleniach z firmą, która świadczy tego usługi określić przewidywaną liczbę uczestników.
Zupełnie inaczej wygląda zabezpieczenie lokalnego pikniku dla kilkuset osób, gdzie wystarczy np. jeden punkt pomocy medycznej.
Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki nożnej ustala się bowiem na podstawie przewidywalnej liczby uczestników. To od niej zależy ilość zespołów wyjazdowych.

Np. podczas imprezy masowej, w której bierze udział ponad 10 000 uczestników niezbędna jest bliska współpraca pomiędzy organizatorem imprezy masowej a koordynatorem medycznym imprezy. Co istotne koordynator musi mieć odpowiednie kompetencje: m.in. posiadać 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa m.in. skład zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego

Do zespołu tego zaliczamy co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, którymi są lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, pielęgniarka lub ratownik medyczny.

W odróżnieniu od specjalistycznego w skład zespołu ratownictwa medycznego podstawowego nie wchodzi lekarz. Mówimy wówczas o „zespole bez lekarza”.

Odpowiednie zabezpieczenie medyczne stanowi gwarancją udanej imprezy, podczas której nikt kto źle się poczucie nie pozostanie bez opieki. Na straży zdrowia uczestników czuwać powinien zawsze zespół ratowników doświadczonych w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

[Materiał zewnętrzny]