Modelowa opieka żywieniowa nad pacjentem musi polegać na współpracy różnych członków systemu

Opieka żywieniowa powinna być – i w wielu obszarach już jest – integralnym elementem terapii. Bywa niezbędna jako przygotowanie do leczenia, operacji, a także po zabiegu chirurgicznym i w okresie rekonwalescencji. Aby jednak była skuteczna, współpracować muszą ze sobą specjaliści różnych dziedzin medycyny. Eksperci zajmujący się na co dzień leczeniem żywieniowym nie mają wątpliwości, że sukces tej opieki zależy od zaangażowania poszczególnych jednostek na wszystkich etapach leczenia. – Wartym rozważenia pomysłem byłoby powołanie międzyoddziałowych koordynatorów opieki medycznej, którzy zajmowaliby się integrowaniem poszczególnych zaleceń i wskazań z różnych dziedzin medycyny – proponuje prof. UM dr hab. n. med. Przemysław Matras, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

dieta